top of page

Pas 100 jaar na zijn dood bekend

De componist aller tijden, ja zelfs de vader aller componisten wordt hij genoemd, maar J.S. Bach kreeg pas 100 jaar na zijn dood als componist bekendheid. In zijn tijd kende men hem weliswaar enigszins als organist maar als componist nauwelijks. Hij was bijvoorbeeld minder bekend dan zijn tijdgenoot Georg Phillip Telemann (1681-1767). De betekenis van J.S. Bach in onze dagen danken we aan Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). In de 20-er jaren van de 19e eeuw, een tijd waarin kerkelijk geestelijke muziek nogal in de belangstelling stond, kwam Mendelssohn een tot dan toe onbekend passiewerk van J.S. Bach op het spoor, de Matthäus Passion. De uitvoering van dit werk viel bij het publiek zo in de smaak, dat de naam van de componist J.S. Bach snel was gevestigd. Zijn werken kwamen uit de archieven te voorschijn, werden zo als het ware herontdekt en opnieuw uitgevoerd.

 

Johann Sebastian Bach kwam uit een muzikale familie, zijn vader was stads- en hofmusicus in Eisenach, zijn geboorteplaats. Het leven van J.S. Bach verliep niet zonder persoonlijk verlies en tragedie. Zijn eerste vrouw Maria Barbara kwam te overlijden. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren. Drie daarvan stierven. Uit zijn tweede huwelijk met Anna Magdalena werden twaalf kinderen geboren en stierven er acht. Ongewoon was dit niet in die tijd, de kindersterfte was algemeen vrij hoog, het aantal geboortes navenant. Of deze gebeurtenissen van invloed zijn geweest op zijn werk als componist, is niet bekend.

Bach was een uiterst productieve componist. De meeste van zijn bekende koorwerken, de cantates (kerkelijke en wereldse), motetten, missen en passies schreef hij in de 20er en 30er jaren in Leipzig, waar hij vanaf 1723 actief was als kantor en kapelmeester van de Thomaskirche. Bach heeft in Leipzig een periode doorgemaakt waarin hij in vijf jaar tijd elke week een nieuwe cantate schreef. Cantates, die niet alle in druk verschenen. Hoewel soms nog "nieuw" werk van hem wordt ontdekt, wordt algemeen aangenomen, dat zo'n 40% van zijn cantatewerk verloren is gegaan.


Diverse kleinere en grotere koorwerken van J.S. Bach zijn de afgelopen jaren door het Velper Bach Ensemble geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Hoogtepunten waren de uitvoering van het Weihnachtsoratorium (1734/35) in december 2004 en de Johannes Passion (1724/25) in 1999, 2006 en 2014. Ook hebben we goede herinneringen aan de uitvoering van de Matthäuspassion in Arnhem in 2012, die vanwege de dubbelkorige opzet geleid heeft tot een uitbreiding van het koor. In 2016 voerden we dit mooiste passiewerk aller tijden voor het eerst in Velp uit. In het najaar van 2006 voerden we koordelen uit van de Hohe Messe (1733, voltooid in 1749) en de cantate Aus der Tiefe rufe ich, Herr zu dir (1707) en het motet Jesu meine Freude. Deze stukken werden later in respectievelijk 2014 en 2016 nogmaals uitgevoerd.

Meer informatie is te vinden op The J.S. Bach Homepage.

 

bottom of page