top of page

Doel en Beleid

Oprichting van het VBE
In 1984 is de Stichting Velper Bach Ensemble (VBE) opgericht. Een kopie van de oprichtingsakte ("Statuten") kunt u als PDF document inzien. Het VBE is gevestigd te Velp en is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 410490236. De belastingdienst heeft ons het fiscale nummer 0073 29 015 toegekend.

Doel

Het VBE geeft tenminste tweemaal per jaar een "eigen" concert. Gedurende de rest van het jaar kunnen concerten worden gegeven op uitnodiging en voor rekening van anderen. Concerten kunnen worden ondersteund door vocaal / instrumentaal solisten en/of orkest om zo een bijdrage te leveren aan het culturele leven. Muziek uit de barok en in het bijzonder van Johann Sebastian Bach heeft de voorkeur.

 

Beloningsbeleid

De leden betalen contributie volgens afspraak, bestuurders ontvangen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning. De koordirigent ontvangt een honorarium zoals met het VBE is overeengekomen.

Beleidsplan

Het muziekprogramma wordt vastgesteld door het bestuur na voordracht van de dirigent en de muziekcommissie.

Tijdens de wekelijks repetities bereidt het VBE zich voor op de uit te voeren muziek om het concert tot een succes te maken. Een repetitie schema wordt aan de leden bekend gemaakt, zodat zij de muziek thuis kunnen oefenen. Hiertoe worden in de meeste gevallen muziekbestanden op de ledenpagina gepubliceerd.

Concerten worden in Velp of omstreken georganiseerd. In voorkomende gevallen kan besloten worden elders een concert te geven.

Jaarverslag

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering wordt het secretariële jaarverslag vastgesteld.

Financieel jaarverslag

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld.

Privacy Policy

Het Velper Bach Ensemble hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

bottom of page